Santa Cruz Mission Schools Nederland (SCMS)

De stichting in Nederland

Sinds 1986 is er het contact met de Santa Cruz Mission Schools in de Filipijnen.

Paul de Roy, wonend in de Nikola Kommuniteit in Utrecht, bracht tijdens zijn Sabbat jaar een bezoek aan deze organisatie en was zo enthousiast dat hij in de Werkhof Gemeenschap te Werkhoven velen wist over te halen de op papier meegebrachte sponsorkinderen te adopteren.

Velen sponsoren nog trouw vanaf het begin. Gelukkig hebben zich ook nieuwe sponsors aangemeld.

In 2004 zijn wij een Stichting geworden.

Per 1 januari 2009 hebben wij een ANBI status onder nummer 816813826 bij de belastingdienst.

Op 11 maart 2016 hebben we in het bestuur afscheid genomen  van Paul als 30 jaar actief lid. Wij hebben hem benoemd tot erelid van de Santa Cruz Mission Schools Nederland. 

 

Samenstelling bestuur bestaande uit vrijwilligers:

Paul de Roy                 erelid

Jos Schrijvers              coördinator / website / penningmeester

Liesbeth Schrijvers     contact sponsorouders

Eddie Schrijvers          ondersteunend lid


Beleidsplan

Het beleid van de SCMS-Nederland is er op gericht om d.m.v. sponsoren en acties geld in te zamelen om het onderwijs voor de T'Boli's mogelijk te maken. 


 

 

Beknopt financieel verslag 2019

       
T/m   dd 31-12- 2019    
Inkomsten   Uitgaven
  omschrijving Bedragen     omschrijving Bedragen
 
             
  Sponsorouders  6.693,40     Organisatiekosten      322,02
  Giften    653,61      Overgemaakt SCMS    7.300,00
  Rente spaarrekening     0            
                                           
              
                  
             
             
   Totaal  7.347,01      Totaal   7.622,01
             
           Saldo 31-12-2019     -275,01
             

 

Toelichting

Naar de SCMS Filijpijnen is voor het onderwijs 7.300,- euro overgemaakt. 

Organisatiekosten bestaan uit hosting inclusief domeinregistratie website en bankkosten.

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en verder ook geen onkosten vergoedingen.